BOSCH CAR SERVICE

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módosul a járművek műszaki vizsgálatának rendje.

 A gépjármű műszaki megvizsgálását a gépjármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazottja útján kéri a vizsgabázisunkon. A meghatalmazásból a hatóságnak hitelt érdemlően meg kell tudnia állapítani, hogy a meghatalmazott a tulajdonos képviseletében jogszerűen jár el.

 

  A műszaki viszgához szükséges okmányok:

- Forgalmi engedély

- Az érvényes kötelező biztosítás igazolása

- Személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya

- Meghatalmazás (szükség esetén) 

 

Céges meghatalmazás esetén csatolni kell a következő okmányokat:

- Cégkivonat

- Aláírási címpéldány /a meghatalmazáson meghatalmazóként az

  aláírási címpéldányon megjelölt személynek kell lennie/

 

A kérelmező által bemutatott okmányok alapján a számítógépes rendszerben rögzítésre kerülnek a kérelem előterjesztőjének adatai, valamint a vizsgára állított gépjármű adatai. Ezek alapján előállított kérelem ügyfél általi aláírásával indul a műszaki vizsga.

 

A vizsgálat során az alvázszám és motorszám alapján beazonosítjuk a vizsgára állított gépjárművet.

Ezután elektromos átvizsgálást végzünk /fényszóró, irányjelző, ablakmosó kürt ... stb./

Majd az alsó rész következik: Ellenőrizzük a tartóelemeket, kormányművet, futómű elemeit, fékcsövek állapotát.

Ezt követően fékhatásmérést és lengéscsillapító ellenőrzést végzünk.

Végezetül kipufogógáz összetételt mérünk és ellenőrizzük a fényszóró beállítást, valamint az utastér állapotát és a KRESZ tartozékokat.

 

Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel a Közlekedési Hatóság az általa kiadott Műszaki Adatlap alapján a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítja, az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti. Továbbra is a műszaki vizsga végén, a forgalmi engedélyében az érvényességi idő a következő műszaki vizsga idejének rögzítésével érvényesítésre kerül a Közlekedési Hatóságnál. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető vagy a műszaki vizsga során olyan megállapításokra kerül sor, mely alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) továbbra is el kell menni az Okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése megtörténik.

 

Amennyiben a műszaki vizsga során a jármű nem felel meg, úgy a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje - függetlenül attól, hogy az még mennyi ideig lett volna érvényes - a vizsgálat napjával bezárólag megszüntetésre, a rendszámon lévő környezetvédelmi plakett, valamint az érvényesítő címke eltávolításra kerül. Ezt követően a jármű a közúti közlekedésben nem vehet részt mindaddig, míg sikeres műszaki vizsgán nem esik át.

A KAPOS Járműgyártó és Javító Zrt. minden műszaki vizsga megkezdése előtt átvizsgálja a járművet annak érdekében, hogy alkalmatlan gépjármű ne is kerüljön vizsgára bocsátásra. Így, ha a műszaki vizsga érvényessége meghosszabbításának műszaki akadálya lenne, akkor van mód a szükséges javítások elvégzése érdekében.

 A műszaki vizsgáztatáshoz szükséges nyomtatványokat itt töltheti le:

 

Meghatalmazás természetes személy részére

Meghatalmazás jogi személy részére

Meghatalmazás társadalmi szervezetek részére

 

 Vizsgadíjaink

 

Típus Hatósági díj Tanúsítási díj
Személygépjármű 16.290 Ft 5.710 Ft
Személygépjármű + 4x4 pótdíj 17.315 Ft 5.710 Ft
Utánfutó 10.490 Ft 2.855 Ft
Tehergépjármű 3.5 t alatt 10.490 Ft 5.710 Ft
Tehergépjármű 3.5 alatt + 4x4 pótdíj 18.150 Ft 5.710 Ft

 

 

 A tanúsítási díj 27% ÁFA-t tartalmaz. A hatósági vizsgadíj, a pótdíjak az ÁFA körbe nem tartoznak.